Aktualności

Aktualności

HP 3PAR StoreServ 8000
Rozwiązania IT

Pamięć masowa HP 3PAR StoreServ 8000 od początku projektowane były pod kątem technologii flash – dzięki nim możliwym staje się zwiększenie wydajności środowiska informatycznego bez negatywnego wpływu na jego odporność na awarie, wydajności usług związanych z danymi lub mobilności danych. Architektura zoptymalizowana pod kątem flash ogranicza wąskie gardła, które mogą blokować typowe i hybrydowe macierze dysków.

W odróżnieniu od innych zbudowanych w konkretnym celu macierzy pamięci flash, macierze HP 3PAR StoreServ 8000 nie wymagają wdrażania nowej architektury w środowisku informatycznym. Dzięki temu użytkownik nie musi rezygnować ani z bogatego zestawu usług związanych z danymi w warstwie podstawowej, ani z odporności na awarie opartej na czterech węzłach ani z elastyczności procesów, aby pozwolić sobie na system klasy średniej.

Co daje technologia all-flash HP 3PAR StoreServ 8000 w praktyce? 

Niższy całkowity koszt pamięci masowej dzięki technologii flash

 • Technologie redukcji objętości danych zmniejszają zapotrzebowanie na pojemność o co najmniej 50%
 • Ujednolicona obsługa bloków i plików upraszcza zarządzanie pamięcią masową i zmniejsza ilość miejsca zajmowanego nawet o 71%
 • Gęstość upakowania danych osiąga najlepszy w branży wskaźnik 5,5 PB użytkowej przestrzeni w pojedynczej szafie rack

Wzrost wydajności

 • Skalowalna architektura zoptymalizowana pod kątem technologii flash umożliwia przetwarzanie przeszło miliona operacji we-wy na sekundę i przesyłanie danych z szybkością ponad 20 GB/s, co eliminuje wąskie gardła
 • Elastyczne zarządzanie priorytetami przetwarzania (QoS) oraz opóźnienia poniżej milisekundy zapewniają wymagane poziomy jakości usług
 • Wyspecjalizowany procesor 3PAR ASIC Gen5 Thin Express obsługuje mieszane obciążenia, sprzętowo realizuje technologie redukcji objętości danych i przyspiesza pracę systemu
 • Technologia Fibre Channel 16 Gb/s zwiększa wydajność pamięci flash o 35%, zmniejszając równocześnie opóźnienia 2,5-krotnie

Eliminacja przestojów

 • Kompletny zestaw technologii działających w trybie ciągłym zapewnia wysoką dostępność i odporność na awarie w warstwie podstawowej
 • Nowa, przezroczysta i niezależna od modelu macierzy strumieniowa replikacja danych umożliwia osiągnięcie docelowego punktu odtwarzania (RPO) na poziomie zbliżonym do replikacji synchronicznj niezależnie od dystansu dzielącego macierze
 • System ochrony danych integrujący mechanizmy kopii migawkowych macierzy 3PAR z aplikacjami biznesowymi upraszcza tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii
 • Szyfrowanie danych na dyskach macierzy chroni przed nieautoryzowanym dostępem

Najlepsza w branży gęstość danych

Oferowane przez HP technologie redukcji objętości danych nie tylko obniżają koszty pamięci flash, lecz także zwiększają jej skalowalność, zwłaszcza w odniesieniu do gęstości upakowania danych. Gęstość ta oznacza możliwość skonsolidowania większej ilości danych na mniejszej powierzchni:

 • Można zacząć od zakupu użytecznej pojemności 280 TB w jednej obudowie o wysokości 2U
 • Następnie rozszerzyć użyteczną pojemność do 5,5 PB w pojedynczej szafie rack
 • Rozszerzyć użyteczną pojemność jeszcze raz do 7,3 PB w jednym systemie HP 3PAR StoreServ 8000
Może Cię zainteresować