Case study

Case study

Macierz NetAppFAS 2040 w firmie ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o.

Rosnąca ilość zasobów cyfrowych wymusza na przedsiębiorcach inwestycje w systemy do przechowywania danych. Przy zakupie produktu nie należy kierować się wyłącznie teraźniejszymi potrzebami czy prostym przelicznikiem – cena za gigabajt. Tym bardziej, że najbliższe lata przyniosą
dalszy wzrost ilości danych. Jak zatem dokonać racjonalnego wyboru macierzy dyskowej? Jako przykład może posłużyć wdrożenie macierzy NetApp w firmie ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. (w dalszej części tekstu ILF Polska).

iLF CONSULTING ENGINEERS

Biura architektoniczne, przedsiębiorstwa budowlane czy firmy inżynieryjno-doradcze korzystają z wydajnych stacji roboczych i zaawansowanego oprogramowania. Pomoc tego typu narzędzi jest nieoceniona, lecz nie ma nic za darmo. Efektowne projekty pochłaniają coraz więcej przestrzeni dyskowej, a zakupione przed kilku laty macierze dyskowe zaczynają „pękać w szwach”. Taka sytuacja miała miejsce w firmie ILF Polska.

Skalowalne mapy, wizualizacje obiektów czy rysunki z oprogramowania CAD zaczęły pochłaniać coraz większą powierzchnię dyskową, a możliwości dotychczas używanej macierzy były mocno ograniczone. Nie było innego wyjścia niż rozbudowa infrastruktury i wymiana systemu odpowiedzialnego za przechowywanie danych – mówi Marcin Wasilewski, Kierownik Zespołu Technologii Informatycznych w ILF Polska.

Firma korzystała z macierzy HP 2012 wyposażonej w 12 dysków o powierzchni 1TB i podłączonej poprzez interfejs SAS do dwóch serwerów HP ProLiant 380 G5. Urządzenia pracowały w klastrze pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2008 Enterprise.

NOWE ZADANIA DLA NOWEGO SYSTEMU

Wartość projektów tworzonych przez ILF Polska liczona jest w milionach złotych. Firma poszukiwała rozwiązania, które oprócz odpowiedniej pojemności, wydajności i skalowalności zapewni możliwość szybkiego odzyskiwania danych. Specyfika pracy firmy ILF Polska powoduje, iż inżynierowie nanoszą wiele poprawek do projektu i powstaje co najmniej kilkanaście wersji jednego rysunku. Wytwarzane w ten sposób dane szybko pochłaniają przestrzeń dyskową. Zadaniem nowego systemu było ograniczenie eksplozji cyfrowych zasobów oraz ułatwienie dostępu do starszych wersji dokumentów.

DLACZEGO NetApp?

Firma ILF Polska po wnikliwej analizie i testach wybrała macierz dyskową NetApp FAS2040. Decydujący wpływ na tę decyzję miały głównie dwa czynniki. Już w trakcie testów dostrzeżono korzyści wynikające z zastosowania deduplikacji.

Wykorzystanie tej funkcji pozwoliło nam zaoszczędzić dodatkowo ok. 30 procent powierzchni
dyskowej – wylicza Marcin Wasilewski.

Piotr Fuz z firmy SIGNATI, która wdrożyła macierz, zwraca uwagę na fakt, iż proces deduplikacji w produktach NetApp może przebiegać automatycznie.

W przypadku niektórych produktów konkurencyjnych proces jest bardziej złożony – dane najpierw są kopiowane, potem deduplikowane, a następnie przenoszone na macierz – dodaje Piotr Fuz

Pracownicy ILF Polska szybko docenili także możliwość snapshotów – kopii migawkowych. Macierz FAS 2040 pozwala każdemu użytkownikowi cofnąć się o około 50 migawek

To duży przedział czasu pozwalający inżynierom bardzo szybko powrócić do wcześniejszych wersji dokumentu – zaznacza Marcin Wasilewski

Deduplikacja
Deduplikacja to proces eliminacji powtarzających się danych poprzez zastępowanie duplikatów odnośnikami do jednej, oryginalnej porcji danych. Proces ten można zastosować do eliminacji danych w systemach bazodanowych lub innych aplikacjach. W NetApp deduplikacja działa na poziomie bloków.

Snapshot – kopia migawkowa
Zrzut stanu systemu do stanu w jakim znajdował się w momencie wykonywania migawki, można to porównać do zdjęcia leżących na stole dokumentów. Migawki są bardzo efektywnym i wygodnym sposobem tworzenia systemu kopii, szczególnie użytecznym dla developerów, administratorów,
inżynierów.

ARCHITEKTURA NetApp 2040

Model FAS 2040 dostępny jest w dwóch wersjach wyposażonych w 6 lub 12 dysków. ILF Polska zakupiło system z 12 dyskami SATA, każdy o pojemności 1 TB oraz dodatkową półkę z 24 dyskami o pojemności 1TB każdy. Półka łączy się z macierzą za pomocą wbudowanego złącza SAS. Łączna pojemność systemu wynosi 36 TB. Na dokumenty przygotowana jest przestrzeń 16 TB, na 4 TB przechowywane są maszyny wirtualne, a pozostałą część powierzchni zajmują dyski parzystości oraz dyski hot-spare. Dużą zaletą FAS 2040 jest podwójny redundantny kontroler, który zwiększa bezpieczeństwo i dostępność do zasobów macierzy. Obsługa technologii CIFS pozwala udostępniać pliki w sieciach Windows bezpośrednio z poziomu macierzy przy jednoczesnej integracji z Active Directory. To pozwoliło firmie pozbyć się dwóch
serwerów. Dodatkowo kontroler poprzez protokół iSCSI obsługuje serwery, na których działają maszyny wirtualne.

System oparty na iSCSI spełnia nasze wymagania, dzięki niemu mogliśmy pozostać przy tradycyjnych przełącznikach sieciowych. Poza tym przyszłość iSCSI rysuje się w jasnym barwach, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności technologii 10 GbE. To bardzo szybka macierz, która w zupełności spełnia nasze oczekiwa-nia, nawet podczas wykonywaniu deduplikacji, czy kopii migawkowych, nie następuje spadek wydajności – tłumaczy Marcin Wasilewski.

Co najważniejsze, macierz wciąż może rosnąć i inżynierowie nie muszą się obawiać, że zabraknie przestrzeni dyskowej na ich projekty. W FAS2040 można zainstalować maksymalnie 136 dysków

CEL WDROŻENIA
• zwiększenie przestrzeni dyskowej udostępnionej użytkownikom;
• możliwość szybkiego odtworzenia danych po awarii;
• zapewnienie użytkownikom szybkiego dostępu do starszych wersji projektów.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
• ograniczenie wydatków na serwisowanie i utrzymanie serwerów;
• 30 procentowa redukcja powierzchni dyskowej;
• uproszczenie obsługi środowiska pamięci masowych;
• możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe firmy.

O FIRMIE

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm inżynierskich, projektowo-doradczych na polskim rynku. Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku, świadcząc usługi doradztwa technicznego przy budowie tłoczni gazu na rurociągu jamalskim. W następnych latach firma poszerzyła swój wachlarz zamówień o kolejne projekty z branży ropy i gazu. ILF Polska zajęła się również realizacją projektów w zakresie inżynierii środowiska, a następnie dużymi przedsięwzięciami budowlanymi i energetycznymi. Klientami są zarówno instytucje sektora publicznego, jak i inwestorzy prywatni. Projekty ILF Polska realizowane są w kraju i za granicą. ILF Polska należy do ILF Consulting Engineers, międzynarodowej, w 100% niezależnej, całkowicie prywatnej grupy firm inżynieryjno – doradczych. ILF świadczy kompleksowe usługi na rzecz kluczowych przedsięwzięć przemysłowych i infrastrukturalnych.

Marcin Wasilewski, ILF Polska
Podczas wyboru właściwego rozwiązania współpraca z firmą SIGNATI układała nam się bardzo dobrze. Firma udostępniła i uruchomiła bezpłatnie macierz NetApp do testów. Proces negocjowania umowy oraz sprzedaży przebiegł bezproblemowo, wysoko oceniam również obsługę posprzedażową. Firma SIGNATI przeprowadziła bezpłatne szkolenie. W przypadku wystąpienia usterki czy konieczności wymiany podzespołów zawsze możemy liczyć na bardzo szybką reakcję ze strony serwisu NetApp

Piotr Fuz, SIGNATI
Nasza firma od początku skupiła się na współpracy z NetApp, nie oferujemy konkurencyjnych produktów. Systemy tego amerykańskiego producenta cieszą się dużą popularnością w Europie Zachodniej. W Polsce dopiero przecierają swój szlak na rynku. Ich największe zalety? Deduplikacja, tworzenie błyskawicznych snapshotów, obsługa wielu protokołów i bardzo dobre wsparcie dla wiodących systemów wirtualizacji, np. w przypadku współpracy z XenServer nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

Może Cię zainteresować