Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty NetApp ONTAP
Archiwum szkoleń

Zapraszamy na warsztaty techniczne z zarzadzania macierzami NetApp ONTAP. Podczas, których skupimy się na omówieniu praktycznych zagadnień konfiguracji macierzy i udostępnianiu danych zarówno przy użyciu protokołów plikowych CIFS i NFS oraz blokowych iSCSI i FC

Wyjaśnimy też stosowaną terminologię, a następnie – w formie pokazu, praktyczną konfigurację wybranych zagadnień.

Każdy uczestnik warsztatów, zainteresowany dostępem do zdalnego laboratorium będzie mógł samodzielnie zrobić konfigurację w dniu 15 czerwca.

Może Cię zainteresować