Usługi Signati

Podstawowe usługi instalacji sprzętu

Instalacja macierzy dyskowej (półka z kontrolerami)

W ramach usługi:
 • Analiza szczegółowych wymagań klienta w zakresie konfiguracji macierzy (typy RAID, ilość LUN, hotspare, adresy IP itp)
 • Wypakowanie z opakowań fabrycznych
 • Montaż w szafie RACK
 • Instalacja dysków
 • Okablowanie
 • Konfiguracja logiczna (konfiguracja do 2 wybranych protokołów), umożliwiająca zamapowanie zasobów dyskowych do środowiska hostów klienta
 • Podstawowa dokumentacja projektowa
 • Instalacja w ramach dni roboczych g.9-17 we wcześniej uzgodnionym terminie w Warszawie przez dwuosobowy zespół wykonawcy

Uwaga: usługa nie obejmuje prac na poziomie sieci SAN oraz hostów fizycznych i wirtualizatorów.

Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do serwerowni w czasie realizacji projektu
 • Udostępnienie miejsca w szafie RACK wraz z niezbędnymi gniazdami PDU oraz portami ETH/FC
 • Wyznaczenie technicznej osoby kontaktowej, która przekaże zatwierdzone przez klienta parametry ustawień macierzy

Usługa basic dla systemu x86

W ramach usługi:
 • Analiza szczegółowych wymagań klienta w zakresie konfiguracji macierzy (typy RAID, ilość wolumenów, hotspare, adresy IP itp)
 • Wypakowanie z opakowań fabrycznych
 • Montaż w szafie RACK
 • Instalacja dysków
 • Okablowanie
 • Konfiguracja logiczna do poziomu BIOS, umożliwiająca dalszą instalaję systemu operacyjnego i pozostałej warstwy logicznej
 • Aktualizacja firmware
 • Podstawowa dokumentacja projektowa
 • Instalacja w ramach dni roboczych g.9-17 we wcześniej uzgodnionym terminie w Warszawie przez dwuosobowy zespół wykonawcy

Uwaga: usługa nie obejmuje prac na poziomie systemów operacyjnych, sieci iSCI/SAN i wirtualizatorów.

Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do serwerowni w czasie realizacji projektu
 • Udostępnienie miejsca w szafie RACK wraz z niezbędnymi gniazdami PDU oraz portami ETH/FC
 • Wyznaczenie technicznej osoby kontaktowej, która przekaże zatwierdzone przez klienta parametry ustawień macierzy

Usługa basic dla systemu x86 (Blade)

W ramach usługi:
 • Analiza szczegółowych wymagań klienta w zakresie konfiguracji macierzy (typy RAID, ilość LUN, hotspare, adresy IP itp)
 • Wypakowanie z opakowań fabrycznych
 • Montaż w szafie RACK
 • Montaż serwerów blade w obudowie
 • Instalacja dysków
 • Okablowanie
 • Konfiguracja logiczna do poziomu BIOS, umożliwiająca dalszą instalację systemu operacyjnego i pozostałej warstwy logicznej
 • Aktualizacja firmware
 • Podstawowa dokumentacja projektowa
 • Instalacja w ramach dni roboczych g.9-17 we wcześniej uzgodnionym terminie w Warszawie przez dwuosobowy zespół wykonawcy

Uwaga: usługa nie obejmuje prac na poziomie systemów operacyjnych, sieci iSCI/SAN i wirtualizatorów.

Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do serwerowni w czasie realizacji projektu
 • Udostępnienie miejsca w szafie RACK wraz z niezbędnymi gniazdami PDU oraz portami ETH/FC
 • Wyznaczenie technicznej osoby kontaktowej, która przekaże zatwierdzone przez klienta parametry ustawień macierzy

Montaż platformy sprzętowej w szafach RACK w siedzibie Klienta

W ramach usługi:
 • Podstawowa instalacja sprzętu IT w szafach RACK klienta (serwery, macierze, przełączniki, biblioteki taśmowe itp.)
 • Okablowanie portów IP, FC, SAS, PDU
 • Realizacja w ramach trybu dnia roboczego
Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do wszystkich lokalizacji klienta na czas realizacji przedmiotu projektu
 • Dostęp do osoby/koordynatora projektu po stronie klienta
 • Zapewnienie sprzętu oraz okablowania w lokalizacjach w których realizowana będzie usługa

Wirtualizacja i bazy danych

Instalacja pakietu Vmware Essential (max. 3 fizyczne serwery)

W ramach usługi:
 • Analiza szczegolowych wymagan klienta w zakresie oczekiwanej konfiguracji środowiska
 • Instalacja do 3 serwerów ESXi i konfiguracja klastra, konfiruacja vCenter
 • Zamapowanie dostępnych na platformie HW zasobów przestrzeni na dane do klastra Vmware oraz VM
 • Instalacja do 3 VM gości
 • Podstawowa dokumentacja projektowa
 • Instalacja w ramach dni roboczych g.9-17 we wcześniej uzgodnionym terminie w Warszawie przez zespół wykonawcy

Uwaga: usługa nie obejmuje prac na poziomie sieci SAN oraz hostow fizycznych, nie zawiera konfiguracji pozostałych funkcjonalności aplikacji Vmware

Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do serwerowni w czasie realizacji projektu
 • Udostępnienie danych dotyczących adresaci IP, paramertów ustawień środowiska, wielkości LUN, partycji itp.
 • wyznaczenie technicznej osoby/osób kontaktowych po stronie klienta/Partnera
 • Klient/Partner dostarcza wszystkie niezbędne licencje Vmware oraz dla systemów operacyjnych (VM) jeśli wymagane

Instalacja pakietu HyperV (max 2 VM dla systemu MS Windows Standard)

W ramach usługi:
 • Analiza szczegółowych wymagań klienta w zakresie oczekiwanej konfiguracji środowiska
 • Instalacja do 2 serwerów HyperV konfiguracja klastra
 • Zamapowanie dostępnych na platformie HW zasobów przestrzeni na dane do klastra oraz VM
 • Instalacja do 2 VM gości
 • Podstawowa dokumentacja projektowa
 • Instalacja w ramach dni roboczych g.9-17 we wcześniej uzgodnionym terminie w siedzibie Klienta przez zespół wykonawcy

Uwaga: usługa nie obejmuje prac na poziomie sieci SAN oraz hostów fizycznych, nie zawiera konfiguracji pozostałych funkcjonalności aplikacji HyperV

Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do serwerowni w czasie realizacji projektu
 • Udostępnienie danych dotyczących adresaci IP, parametrów ustawień środowiska, wielkości LUN, partycji itp.
 • Wyznaczenie technicznej osoby/osób kontaktowych po stronie klienta/Partnera
 • Klient dostarcza wszystkie niezbędne licencje HyperV oraz dla systemów operacyjnych (VM) jeśli wymagane

Usługi wdrożeniowe, rekonfiguracyjne dla pozostałych hipervizorów

 • KVM
 • ORACLE VM
 • POWER VM
 • CIRTIX XEN
 • POWER KVM

Bazy danych

 • Badanie stanu, rozpoznawanie problemów i monitorowanie baz danych Oracle
 • Wdrażanie i migracje baz danych Oracle
 • Audyty wydajnościowe dla baz: MySQL, PostgreSQL, ORACLE
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Backup i odtwarzanie baz danych Oracle
 • Inwentaryzacja i optymalizacja licencji Oracle
 • Migracje Cross Platform
 • Downgrade licencyjny
 • Migracje z systemów Oracle RDBMS do silników baz danych Enterprise DB, Postgress
 • Projektowanie optymalnej architektury zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta
 • Migracje całych środowisk do świata Open Sources
 • Najtrudniejsze migracje, które dla innych są nie wykonalne np. przeniesienie 100 TB z czasem niedostępności 2 minuty

Wsparcie pogwarancyjne i relokacja

Wsparcie serwisu sprzętowego na terenie Polski i krajów Bałtycki UE

W ramach usługi:
 • Wsparcie techniczne dla serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, przełączników IP, FC
 • Kompleksowa usługa (zapewnienie częci zamiennych oraz wykonyanie napraw)
 • SLA uzgadnianie indywidualnie na potrzeby każdego projektu np. 13mc w trybie 24/7 24h fix time
Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do wszystkich lokalizacji klienta na czas realizacji przedmiotu projektu
 • Dostęp do osoby/koordynatora projektu po stronie klienta

Wsparcie serwisu sprzętowego zasilanie UPS na terenie Polski

W ramach usługi:
 • Multivendorowe wsparcie techniczne dla urządzeń UPS (Vertiv, APC/Schneider)
 • Kompleksowa usługa (zapewnienie częci zamiennych oraz wykonywanie napraw)
 • SLA uzgadnianie indywidualnie na potrzeby każdego projektu np. 13mc w trybie 24/7 24h fix time
Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do wszystkich lokalizacji klienta na czas realizacji przedmiotu projektu
 • Dostęp do osoby/koordynatora projektu po stronie klienta

Profesjonalna, kompleksowa usługa relokacji platformy IT między lokalizacjami Klienta

Usługa kompleksowa obejmuje IV główne etapy:

 • Inwentaryzacja platformy DC i opracowanie dokumentacji projektowej
 • Opracowanie harmonogramu i przygotowanie do realizacji fizycznej relokacji
 • Fizyczna relokacja platformy IT klient pomiędzy wskazanymi ośrodkami
 • Testy i dokumentacja powykonawcza

Wsparcie serwisu sprzętowego zasilanie UPS na terenie Polski

W ramach usługi:
 • Multivendorowe wsparcie techniczne dla urządzeń UPS (Vertiv, APC/Schneider)
 • Kompleksowa usługa (zapewnienie częci zamiennych oraz wykonywanie napraw)
 • SLA uzgadnianie indywidualnie na potrzeby każdego projektu np. 13mc w trybie 24/7 24h fix time
Założenia dla klienta:
 • Zapewnienie dostępu do wszystkich lokalizacji klienta na czas realizacji przedmiotu projektu
 • Dostęp do osoby/koordynatora projektu po stronie klienta

Powiedz jakiej usługi potrzebujesz - skontaktujemy się aby ustalić szczegóły