QSAN SAN

Technologie w macierzach SAN Qsan

Qsan w swoich systemach sieciowych pamięci masowych zaimplementował rozwiązanie do blokowego udostępnianie danych. W rozwiązaniach Storage Area Network, które w ofercie posiada firma Qsan mamy do dyspozycji dwie technologie Fibre Channel oraz iSCSI. Systemy SAN są dedykowane dla profesjonalnych środowiskach storage, których zadaniem jest udostępnienie swojej przestrzeni w możliwie najbardziej transparenty sposób, jednocześnie zapewniając jak największą wydajność i niezawodność.

Migawki
Wszystkie macierze firmy Qsan mają możliwość wykonywania migawek, daje to możliwość na szybki powrót do poprzedniej wersji w przypadku ewentualnej utraty danych. W systemach Qsan dane do migawek są zapisywane dopiero w momencie, gdy te zostaną nadpisywane, dzięki temu migawki niepotrzebnie nie zajmują miejsca na macierzy danym produkcyjnym. Systemy Qsan umożliwiają odtworzenie wolumenu z migawki na całkowicie innej grupie RAID, lub w tej samej grupie, ale nie nadpisując oryginalnego wolumenu.

QiSOE
Dla dostępu do danych przez Fibre Channel i iSCSI Qsan opracował własną innowacyjną technologię, którą opatentował: QiSOE (Qsan iSCSI offload engine) i fcQiSOE (Qsan FC hardware offload engine). Technologia ta sprawia, że wydajność IOPS dla Fibre Channel i iSCSI wzrasta o 30% przy jednoczesnym obniżeniu obciążenia procesora o 25%. Dzięki rozwiązania Qsan na takim samym sprzęcie jak posiada konkurencja są wydajniejsze. Model P600Q z QiSOE na procesorze Intel X540 osiąga 640 000 IOPS i 4000 MB/s.

SSD Caching
SSD caching to technologia, której celem jest zwiększenie osiągów IOPS dla dysków SATA lub SAS-NL. W macierzach Qsan mamy możliwość zainstalowania dysków SSD, które możemy wykorzystać do SSD caching. Nośniki SSD charakteryzują się dużą pojemnością w porównaniu do pamięci RAM oraz dużą wydajnością IOPS. Nadają się do zastosowań jako bufor danych między szybkimi kontrolerami RAID oraz wolnymi dyskami SAS-NL oraz SATA. SSD caching sprawia, że możemy uzyskać na wolnych dyskach osiągi IOPS na poziomie dysków SAS 15k RPM.

High availability
Macierz Qsan jest dostępna w opcji z dwoma kontrolerami, które pracują w trybie HA (active-active). Dzięki takiej konfiguracji macierz dostarcza dwa razy lepszą wydajność, jednocześnie zapewniając wysoką dostępność. Awaria jednego kontrolera nie ma wpływu na działanie usług uruchomionych na macierzy. Kontrolery w czasie rzeczywistym replikują swój cache, więc w razie ewentualnej awarii jednego kontrolera, drugi natychmiast przejmuje jego zadania. Taka konstrukcja jest dedykowana dla firm, które oczekują najwyższej dostępności usług i danych.

Skalowalność
Skalowalność to jedna z największych zalet systemów storage firmy Qsan. Każda macierz może zostać rozbudowana przez podłączenie kolejnych półek przez porty SAS. Najmniejszy 12 dyskowy system Qsan możemy w każdej chwili rozbudować do obsługi w sumie 456 dysków. Półki, które są wykorzystywane do rozbudowy są dostępne w wersji z jednym jak i dwoma kontrolerami. Skalowalność to bardzo duża zaleta, gdyż już na samym początku nie ogranicza systemu i umożliwia jego rozbudowę w razie takiej potrzeby. Rozbudowa odbywa się w locie (on-line), bez wyłączania usług.

Aktualizacja dysków
Macierze Qsan umożliwiają aktualizację oprogramowania dysków twardych podczas pracy macierzy, jest to bardzo przydatna funkcja, bo jeżeli okaże się, że dyski twarde zainstalowane w macierzy dyskowej mają wadliwe oprogramowanie, które może mieć wpływ na wydajność dysków lub co gorsza może uszkodzić nasze dane. Wtedy bez problemu podczas pracy macierzy, bez wyłączania uruchomionych usług, możemy wgrać nowe oprogramowanie, które dostarczy producent dysków, w celu wyeliminowania problemów.

Klonowanie wol.
Qsan ma możliwość wykonania Volume Cloning. Funkcja umożliwia klonowanie, w obrębie tej samej grupy RAID lub na inną grupę RAID, całego wolumenu w trybie 1 do 1. Przydatne, gdy chcemy wykonać testy na wolumenie, lub gdy chcemy zainstalować nowe oprogramowanie, które potencjalnie może spowodować, że usługi przestaną działać. Rozsądni administratorzy nigdy nie chcą wykonywać takich czynności na działającym systemie, narzędzie Volume Cloning umożliwia im wykonanie testów na kopii systemu, na którym ewentualnie niepowodzenie testów nie będzie miało wpływu na działanie systemu.

Aktualizacja systemu
Rozwiązania Qsan z dwoma kontrolerami mają za zadanie zapewnić dużą niezawodność co ma się przełożyć na brak przestoju w pracy usług na nich uruchomionych. Dlatego nawet aktualizacja oprogramowania kontrolerów odbywa się bez wyłączania usług uruchomionych na macierzy. W momencie, gdy aktualizujemy macierz, kontrolery restartują się pojedynczo. Na czas restartu pierwszego kontrolera jego zadania przejmuje drugi kontroler, później procedura powtarza się dla drugiego kontrolera. Macierz może pracować bez wyłączania usług non-stop, co jest bardzo ważne przy usługach biznesowych.

Redundancja
Konstrukcja macierzy firmy Qsan została tak zaprojektowana, aby każdy element był redundantny. W przypadku awarii poszczególnego modułu nie będzie to miało wpływu na działanie całego systemu. Wszystkie elementy są modułowe i mamy możliwość wymiany ich „na gorąco” podczas pracy macierzy. Dzięki temu mamy pewność, że nawet podczas ewentualnej awarii mamy możliwość wymiany uszkodzonego elementu podczas pracy macierzy bez konieczności wyłączania usług na niej uruchomionych, co ma duży wpływ na ciągłość pracy systemu.

BBM
Każda macierz ma dodatkowo moduł bateryjny, którego zadaniem jest podtrzymania pamięci cache kontrolerów przez okres 72h w razie awarii zasilania. BBM ma na celu podtrzymać pamięć cache do momentu powrotu zasilania, tak żeby zachować spójność danych. Moduł bateryjny są montowane w standardzie w każdym rozwiązaniu SAN firmy Qsan. BBM to idealne rozwiązanie do zapewnienia spójności danych w przypadku nagłych awarii zasilania.

Nośniki danych
Macierze Qsan umożliwiają montaż dysków SATA i SAS oraz SSD. W obrębie jednej macierzy możemy stworzyć kilka grup RAID, każda dedykowana do innego zadania. W macierzy np. 16 dyskowej możemy stworzyć RAID 10 na 8 dyskach SAS 15k 600GB do przechowywania wirtualnych maszyn, które muszą mieć zapewnione dużą ilość IOPS. W pozostałych 8 zatokach możemy zainstalować dyski SATA i skonfigurować na nich RAID 6 do przechowywania danych użytkowników.

RAID
W obrębie macierzy Qsan możemy zbudować kilka grup RAID tj. 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, N-way. W celu szybkiej obsługi awarii dysków twardych Qsan umożliwia skonfigurowanie dysku zapasowego, który może być globalny lub dedykowany dla wybranej grupy RAID. Zapasowy dysk globalny w przypadku awarii dysku z dowolnej grupy RAID natychmiast przejmie jego zadania, dysk dedykowany przejmie tylko zadania dysku, który uległ awarii z dedykowanej grupy RAID.

Zdalna replikacja
Qreplica to rozwiązanie, które umożliwia replikację danych pomiędzy macierzami. Przesyłane są tylko zmienione bloki danych co oznacza, że transmisja odbywa się szybko i nie obciąża sieci. Jedna macierz w tym samym momencie może przesłać dane do kilku macierzy jednocześnie. Qreplica ma na celu zabezpieczyć dane na macierzy, która jest zainstalowana w innej geolokalizacji. Dane są wysyłane asynchronicznie zgodnie z skonfigurowanym harmonogramem. Dzięki tak wykonanej kopi danych mamy pewność, że nasze dane w razie katastrofy są zabezpieczone w zdalnej lokalizacji.

Volume restoration
Volume Restoration na bieżąco śledzi wszystkie zmiany dokonywane na wolumenach i je zapisuje. Dlatego jeżeli ktoś umyślnie lub przez przypadek usunie wolumeny z danej grupy RAID to przy pomocy VR możemy szybko i łatwo przywrócić wszystkie ustawienia i dane, które zostały utracone. Ta funkcja jest bardzo przydatna gdyż zabezpiecza dane, który możemy utracić przez tzw. czynnik ludzki, który jak mówią badania jest najczęstszą przyczyną utraty danych w firmach.

Microsoft Multipath
MPIO to popularny protokół komunikacyjny wykorzystywany na poziomie blokowego dostępu do danych tj. iSCSI oraz FC. Jego zadaniem jest zwiększenia pasma przepustowości oraz niezawodności połączenia. MPIO stosuje się przy minimum dwóch niezależnych połączeniach do macierzy, z jednostkami z dwoma kontrolerami. Serwer łączy się z macierzą przez dwa niezależne przełącznik i jeżeli łącze jest prawidłowe, to MPIO przesyła dane jednocześnie dwoma trasami. W momencie awarii jednej z tras dane pozostają nadal przesyłane pozostałymi aktywnymi trasami.

Zainteresowany?

Powiedz czego szukasz, dobierzemy odpowiednie rozwiązanie