QSAN NAS

Qsan – bezpieczna przestrzeń na dane

Qsan Technology dla małych i średnich firmy oferuje wydajne rozwiązania NAS. Serwery NAS udostępniają przestrzeń na poziomie plików przy pomocy protokołów CIFS, SMB, NFS, AFP, WebDAV oraz FTP. Wsparcie dla tak dużej ilości protokołów komunikacyjnych sprawia, że system NAS można wdrożyć praktycznie w każdej firmie, gdzie jest potrzeba na system do przetwarzania danych firmowych w miejscu scentralizowanym.

Migawki
Wszystkie macierze firmy Qsan mają możliwość wykonywania migawek, daje to możliwość na szybki powrót do poprzedniej wersji w przypadku ewentualnej utraty danych. W systemach Qsan dane do migawek są zapisywane dopiero w momencie, gdy te zostaną nadpisywane, dzięki temu migawki niepotrzebnie nie zajmują miejsca na macierzy danym produkcyjnym. Systemy Qsan umożliwiają odtworzenie wolumenu z migawki na całkowicie innej grupie RAID, lub w tej samej grupie, ale nie nadpisując oryginalnego wolumenu.

System plików ZFS
Systemy NAS Qsan wykorzystują system plików ZFS, który charakteryzuje się dużą odpornością na awarie w porównaniu do systemów tj. EXT3 /4 czy NTFS. ZFS przy zapisie każdego bloku danych wylicza sumę kontrolną i zapisuje ją do bazy danych. W momencie, gdy aplikacja chce odczytać danych blok danych, to zanim ZFS go udostępni aplikacji najpierw sprawdza go z sumą kontrolną. W przypadku błedów jest on naprawiany, a prawidłowy plik jest udostępniany do aplikacji. ZFS to również deduplikacja, migawki i wiele więcej zalet związanych z bezpieczeństwem.

Klonowanie wol.
Qsan ma możliwość wykonania Volume Cloning. Funkcja umożliwia klonowanie, w obrębie tej samej grupy RAID lub na inną grupę RAID, całego wolumenu w trybie 1 do 1. Przydatne, gdy chcemy wykonać testy na wolumenie, lub gdy chcemy zainstalować nowe oprogramowanie, które potencjalnie może spowodować, że usługi przestaną działać. Rozsądni administratorzy nigdy nie chcą wykonywać takich czynności na działającym systemie, narzędzie Volume Cloning umożliwia im wykonanie testów na kopii systemu, na którym ewentualnie niepowodzenie testów nie będzie miało wpływu na działanie systemu.

Kompresja
Qsan umożliwia wykonywanie kompresji danych, która ma na celu zmniejszenia zajętości wolumenu. Kompresja Qsan wykorzystuje algorytm LZJB. Jest to kompresja bezstratna, nie obciąża macierzy i wykonywana jest bardzo szybko. Kompresje można uruchomić dla wybranych wolumenów. Działa ona w czasie rzeczywistym. W każdej chwili możemy ją wyłączyć, wtedy nowe zapisane dane nie będą już kompresowane podczas gdy stare będą bez problemu przechowywane jako skompresowane. Kompresję możemy uruchomić zarówno dla udziałów blokowych tj. iSCSI jak i plikowych tj. CIFS.

RAID
W obrębie macierzy Qsan możemy zbudować kilka grup RAID tj. 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, N-way. W celu szybkiej obsługi awarii dysków twardych Qsan umożliwia skonfigurowanie dysku zapasowego, który może być globalny lub dedykowany dla wybranej grupy RAID. Zapasowy dysk globalny w przypadku awarii dysku z dowolnej grupy RAID natychmiast przejmie jego zadania, dysk dedykowany przejmie tylko zadania dysku, który uległ awarii z dedykowanej grupy RAID.

LACP/Trunking
ACP i Trunking to dwa protokoły, których zadaniem jest zwiększenie wydajności i niezawodności połączenia na poziomie plikowego dostępu do danych tj. przy pomocy standardów CIFS, SMB, NFS, AFP czy FTP. Konfigurowanie tych protokołów ma sens w jednostkach z dwoma kontrolerami, które zapewniają nam pełną redundancję. LACP i Trunking mają za zadanie wykorzystać potencjał wydajnościowy jaki oferują porty w obu kontrolerach, tak aby dostarczyć jak najlepsze osiągi przy zachowaniu dużej niezawodności połączenia.Thin provisioning w kontroli przestrzeni

Kontrolery RAID
Rozwiązania Qsan z dwoma kontrolerami mają za zadanie zapewnić dużą niezawodność co ma się przełożyć na brak przestoju w pracy usług na nich uruchomionych. Dlatego nawet aktualizacja oprogramowania kontrolerów odbywa się bez wyłączania usług uruchomionych na macierzy. W momencie, gdy aktualizujemy macierz, kontrolery restartują się pojedynczo, na czas restartu pierwszego kontrolera jego zadania przejmuje drugi kontroler, później procedura powtarza się dla drugiego kontrolera. Takie podejście do aktualizacji sprawia, że macierz może pracować bez wyłączania usług non-stop, co jest bardzo ważne przy usługach biznesowych.

RAID
W obrębie macierzy Qsan możemy zbudować kilka grup RAID tj. 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, N-way. W celu szybkiej obsługi awarii dysków twardych Qsan umożliwia skonfigurowanie dysku zapasowego, który może być globalny lub dedykowany dla wybranej grupy RAID. Zapasowy dysk globalny w przypadku awarii dysku z dowolnej grupy RAID natychmiast przejmie jego zadania, dysk dedykowany przejmie tylko zadania dysku, który uległ awarii z dedykowanej grupy RAID.

Aktualizacja dysków
Macierze Qsan umożliwiają aktualizację oprogramowania dysków twardych podczas pracy macierzy, jest to bardzo przydatna funkcja, bo jeżeli okaże się, że dyski twarde zainstalowane w macierzy dyskowej mają wadliwe oprogramowanie, które może mieć wpływ na wydajność dysków lub co gorsza może uszkodzić nasze dane. Wtedy bez problemu podczas pracy macierzy, bez wyłączania uruchomionych usług, możemy wgrać nowe oprogramowanie, które dostarczy producent dysków, w celu wyeliminowania problemów.

Nośniki danych
Macierze Qsan umożliwiają montaż dysków SATA i SAS oraz SSD. W obrębie jednej macierzy możemy stworzyć kilka grup RAID, każda dedykowana do innego zadania. W macierzy np. 16 dyskowej możemy stworzyć RAID 10 na 8 dyskach SAS 15k 600GB do przechowywania wirtualnych maszyn, które muszą mieć zapewnione dużą ilość IOPS. W pozostałych 8 zatokach możemy zainstalować dyski SATA i skonfigurować na nich RAID 6 do przechowywania danych użytkowników.

BBM
Każda macierz ma dodatkowo moduł bateryjny, którego zadaniem jest podtrzymania pamięci cache kontrolerów przez okres 72h w razie awarii zasilania. BBM ma na celu podtrzymać pamięć cache do momentu powrotu zasilania, tak żeby zachować spójność danych. Moduł bateryjny są montowane w standardzie w każdym rozwiązaniu SAN firmy Qsan. BBM to idealne rozwiązanie do zapewnienia spójności danych w przypadku nagłych awarii zasilania.

Redundancja
Konstrukcja macierzy firmy Qsan została tak zaprojektowana, aby każdy element był redundantny. W przypadku awarii poszczególnego modułu nie będzie to miało wpływu na działanie całego systemu. Wszystkie elementy są modułowe i mamy możliwość wymiany ich „na gorąco” podczas pracy macierzy. Dzięki temu mamy pewność, że nawet podczas ewentualnej awarii mamy możliwość wymiany uszkodzonego elementu podczas pracy macierzy bez konieczności wyłączania usług na niej uruchomionych, co ma duży wpływ na ciągłość pracy systemu.

Zainteresowany?

Powiedz czego szukasz, dobierzemy odpowiednie rozwiązanie