Technologia deduplikacji HPE StoreOnce

Technologia deduplikacji HPE StoreOnce

Technologia deduplikacji HPE StoreOnce

Technologia deduplikacji HPE StoreOnce umożliwia redukcję zapotrzebowania na pamięć masową przez zastąpienie redundantnych danych ich odnośnikami, tak aby z czasem na dysku zachowywane było tylko jedno, niepowtarzalne ich wystąpienie. W rezultacie na tej samej powierzchni dysku można zachować nawet 20 razy więcej danych kopii zapasowych.

Technologia HPE StoreOnce oferuje architekturę deduplikacji nowej generacji. Rozwiązania StoreOnce wykorzystują opatentowane technologie HP Labs, które maksymalizują wydajność kopii zapasowych i mechanizmu odzyskiwania danych, redukując jednocześnie niepotrzebne nakłady związane z zarządzaniem i sprzętem.

Deduplikacja działa przez analizę strumieni danych odbieranych przez maszynę StoreOnce, która wyszukuje identyczne bloki danych i eliminuje ich nadmiarowe kopie. Dla zduplikowanych bloków danych generowany jest wyłącznie odnośnik do znajdujących się już w systemie danych. Kluczową kwestią jest fakt, że deduplikacja danych zachodzi na poziomie bloków o zmiennej długości – średnia wielkość bloku 4KB.

Deduplikacja danych jest szczególnie przydatna w przypadku systemów kopii zapasowych, które ze swej natury przechowują ogromne ilości kopii tych samych danych. Możliwość redukcji nadmiarowości jest funkcją rodzaju danych, metody tworzenia kopii zapasowej oraz czasu przechowywania danych oraz stosowania innych technologii takich jak szyfrowanie lub kompresja w aplikacji.

Zalety stosowania dyskowych technologii deduplikacyjnych:

  • Efektywny sposób przechowywania danych kopii zapasowych o retencji do 90 dni na dyskach,
  • Skrócenie okien backupowych oraz czasu odtwarzania. Dyski oferują równoległy i bezpośredni dostęp do danych z wydajnością dostosowaną do zapotrzebowania,
  • Replikacja do drugiego urządzenia StoreOnce polega na wysyłaniu unikalnych bloków danych. Pozwala to używać połączeń WAN o małej przepustowości do wykonania logicznych replik danych, których tradycyjna replikacja wielokrotnie przewyższa nominalną przepustowość łącza.

Share this post