Azure Backup

Azure Backup

Co to jest Azure Backup?

Azure Backup to proste i tanie rozwiązanie typu kopia zapasowa jako usługa. Dzięki niemu zestaw wypróbowanych i zaufanych narzędzi lokalnych można rozszerzyć o działające w chmurze, zaawansowane narzędzia oferujące bogaty wybór funkcji. Usługa ta umożliwia ochronę danych bez względu na ich lokalizację: w centrum danych przedsiębiorstwa, w biurach zdalnych i oddziałach firmy, czy też w chmurze publicznej, przy równoczesnym uwzględnieniu unikatowych wymagań każdego z tych scenariuszy. Azure Backup — bezproblemowo połączona z usługą Azure Site Recovery w postaci portalu — wymaga minimalnej obsługi i nakładów kosztów oraz oferuje spójne narzędzia umożliwiające tworzenie kopii zapasowej w trybie offline i odzyskiwanie operacyjne, a także ujednoliconą dostępność aplikacji i ochronę danych.

 

Usługa Azure Backup to oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych w chmurze stanowiące atrakcyjną alternatywę dla taśm

Rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych w chmurze stanowiące atrakcyjną alternatywę dla taśm
Ze względu na wymagania biznesowe lub prawne organizacje muszą chronić swoje dane przez wiele lat, a ilość tych danych rośnie wykładniczo. Tradycyjnie do długoterminowego przechowywania danych używano taśm. Usługa Backup to świetna alternatywa dla taśm zapewniająca znaczne obniżenie kosztów, krótszy czas odzyskiwania i możliwość przechowywania danych do 99 lat.

 

Bezpieczne i niezawodne wykonywanie kopii zapasowych online oraz odzyskiwanie danych — kopia zapasowa jako usługa

Bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych oferowane jako usługa
Dane kopii zapasowych są bezpieczne podczas przesyłania i przechowywania w stałej lokalizacji. Są one przechowywane w georeplikowanym magazynie, który zawiera 6 kopii danych rozmieszczonych w dwóch centrach danych systemu Azure. Usługa Backup zapewnia dostępność na poziomie 99,9%, dzięki czemu nie musisz się o nic martwić.

 

Azure Backup to wydajna i elastyczna usługa kopii zapasowych online

Wydajne i elastyczne usługi kopii zapasowych online
Usługa Backup działa skutecznie przez sieć oraz na dysku. Po zakończeniu pierwszego rozmieszczania wysyłane są tylko zmiany przyrostowe co określony czas. Wbudowane funkcje, takie jak kompresja, szyfrowanie, dłuższe przechowywanie i ograniczanie przepustowości, mogą zwiększyć wydajność systemu informatycznego.

Share this post